Ачаалал ба хамгаалалт

Цахилгаан түр зуурын эсвэл гэнэтийн өсөлтөөс үүсэх гэмтэл нь цахилгаан тоног төхөөрөмжийн эвдрэлийн гол шалтгаануудын нэг бөгөөд цахилгаан түр зуурын хэлхээ нь гэнэт өөрчлөгдөхөд хэвийн эрчим хүчний системд өгдөг богино хугацааны, өндөр энергийн импульс юм. байгууламжийн дотор ба гадна тал зэрэг янз бүрийн эх үүсвэрээс.
Хэт хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж (SPD) нь Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS) гэж нэрлэгддэг бөгөөд төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх хүчдэлийг хязгаарлаж, төхөөрөмжийг хамгаалах замаар өндөр гүйдлийн хүчийг газар руу шилжүүлэхэд ашигладаг.
bd

Бичлэгийн цаг: 1-р сарын 22-2021